පුවත්

සයිනොපෙක් ඉන්ධන මිලත් වෙනස් වෙයි

Published

on

අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සයිනොපෙක් ඉන්ධන මිලත් වෙනස් කර තිබේ.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 10කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 355කි.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 19කින් පහළ දමා ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 314කි.

මෙම මිල සංශෝධනයට අනුව සයිනෝපෙක් සමාගම මඟින් අලෙවිකරන ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල සිපෙට්කෝ සහ ලංකා IOC මිලට වඩා රුපියල් 3ක් අඩුවෙන් අළෙවිකරන අතර, සෙසු ඉන්ධන මිල ගණන් සිපෙට්කෝ සහ IOC මිලට සමාන වේ.

සබැඳි පුවත්:

ඉන්ධන මිලේ වෙනසක්

Trending

Exit mobile version