පුවත්

සරසවි ආචාර්යවරුන් වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හරී

Published

on

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය සිය වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව එම සම්මේලනය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ එළඹෙන 17දා සිට ආචාර්යවරුන් සුපුරුදු රාජකාරීන් සඳහා එක්වන බවයි.

Trending

Exit mobile version