පුවත්

හම්බන්තොටටත් තෙල් පිරිපහදුවක්

Published

on

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ඛනිජ තෙල් පිරිපහදුවක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇතැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අපනයනය අරමුණු කරගත් ඛනිජ තෙල් පිරිපහදුවක් හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Trending

Exit mobile version