පුවත්

හරකෙක් උදයදේවී පැය 4ක් නවත්වයි

Published

on

මඩකලපුව සිට කොළඹ බලා රාත්‍රි 12.30ට පමණ  ධාවනය වූ උදයදේවි සීග්‍රඝාමි දුම්රිය, ගල්ඔය දුම්රිය ස්ථානයේදී  ගවයකු හැපීමෙන් පසු  හටගත්  කාර්මික දෝෂයක් නිසා  පැය  තුනකට අධික කාලයක් මහව දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර තබා ඇත.

 කාර්මික දෝෂය යථා තත්වයට පත් කිරිමෙන් පසු අලුයම 4.00ට පමණ එම දුම්රිය යළි කොළඹ බලා ගමන් කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් මඩකලපුව සිට කොළඹ බලා ගමන් ගත් දුම්රිය මගීහු දැඩි අපහසුතාවට පත් වූහ.

Trending

Exit mobile version