පුවත්

හෙට ශෝක දිනයක්  ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

Published

on

ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහිම් රයිසි මැතිතුමාගේ හදිසි අභාවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය හෙට ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ‌තිබේ.

රජයේ සියලු ආයතනවල ජාතික ‌ධජය  හෙට (21) දින අඩකුඹු කරන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා වැඩිදුරටත් දන්වා සිටී.

Trending

Exit mobile version