පුවත්

“IMF මූල්‍ය පහසුකමට ණය හිමියන්ගෙන් ප්‍රමාණවත් සහතිකයක් අවශ්‍යයි”

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නියමිත ඩොලර් බිලියන 2.9ක මූල්‍ය පහසුකම අනුමත කිරීම සඳහා අනෙකුත් ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ගෙන් ප්‍රමාණවත් සහතිකයක් තවමත් අවශ්‍ය බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) පවසා ඇත.

ඉන්දියාව විසින් සපයන ලද සහතිකයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය සහතික ලබා දීම සඳහා පැරිස් සමාජය විසින් මෑතකදී කරන ලද ප්‍රකාශය පිළිගන්නා බව IMF ප්‍රකාශකයෙකු පවසා ඇති බව බ්ලූම්බර්ග් පුවත් සේවය වාර්තා කරයි.

මූල්‍ය සහතික ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දිගින්දිගටම සිය ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින බවත්, දේශීය ප්‍රතිසංස්කරණ ඉදිරියට සිදුකරගෙන යන බවත් එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඇතුළුව, ප්‍රමාණවත් සහතිකයන් ලබාගැනීමෙන් හා ඉතිරි අවශ්‍යතා සපුරාගත් වහාම, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මෙම මූල්‍ය පහසුකම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීමට IMF හි විධායක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව එම ප්‍රකාශයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

පැරිස් සමාජය සහ ඉන්දියාව විසින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහතකිරීම සඳහා මේ වන විටත් IMF වෙත සහතිකයක් ලබාදී ඇති අතර, ණය කාලය දීර්ඝ කිරීමට චීනය එකඟත්වය පළ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය ඩොලර් බිලියන 50 ක් පමණ වන අතර, 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී රජය විසින් නිකුත් කළ දත්ත අනුව, ඉන් ඩොලර් බිලියන 10 ක් පමණ ප්‍රධාන වශයෙන් චීනය, ජපානය සහ ඉන්දියාව හට ගෙවිය යුතු ණය මුදල් වේ.

(මූලාශ්‍රය : බ්ලූම්බර්ග්)

Trending

Exit mobile version