ක්‍රීඩා

ඇමති රොෂාන්ගේ තවත් කතාවක් අතේ පත්තු වෙයි 

Published

on

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා අනුමත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් නොමැති බවට ක්‍රීඩා ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහතා විසින් චෝදනා කළද, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති රවීන් වික්‍රමරත්න මහතා එවැනි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් ඇති බව පෙන්වාදී තිබේ.

ඒ පසුගියදා පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ඔහු පෙන්වාදෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයක් 2020.01.08 වැනිදා පැවති එහි මහා සභා රැස්වීමේදී අනුමත කර තිබේ.

එසේම, මේ සම්බන්ධයෙන් 2020.02.25 වන දින එවකට ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.ඒ. රුවන්චන්ද්‍ර මහතාගේ MS/02/CC/SLC/PM දරණ ලිපිය මගින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය ලිඛිතව අනුමත කර ඇති බවද පැවසේ.

2016 ඔක්තෝබර් 27 වන දිනැති රජයේ ගැසට් පත්‍ර අංක 1990/23 හි අනු අංශ (xxi) ප්‍රකාරව හා 202.03.10 වන දින රජයේ ගැසට් පත්‍ර 2166/9 ප්‍රකාරව කාරණා දෙකකට යටත්ව මෙම අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

එමෙන්ම එම ලිපිය රජයේ විගණක, ජාතික විගණකාධිපතිවරයා සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ක්‍රීඩා සංවර්ධන සභාව වෙත ද පිටපත් සහිතව යොමු කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ අතර, රජයේ විගණකාධිපතිවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වාර්ෂික ගිණුම් මෙන්ම ඊට අදාලව සිදුකර ඇති විශේෂ විමර්ශන සඳහා ද ඉහත සඳහන් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අදාලව කරුණු සොයා බලා තම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවද පැවසේ.

ඒ අනුව, විගණකාධිපතිවරායගේ වාර්තාවේ විගණනය සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ 26 ක් පමණ ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එහි කිසිම තැනක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අනුමත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් නොමැති බව සඳහන් කර නොතිබීම ද විශ‌ේෂිතය.

එමෙන්ම, මෙම නිර්දේශ 16 තුළ ප්‍රසම්පාදනය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කළ යුතු ආකරය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් ලබාදී ඇති ආකාරයත් පෙන්වා දී තිබේ. 

Trending

Exit mobile version