ක්‍රීඩා

තර්ජිනී ජාතික කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගනියි

Published

on

ලොව උසම දැල් පන්දු ක්‍රීඩිකාව ලෙස සැලකන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩිකා තර්ජිනී සිවලිංගම්, ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව තර්ජිනී සිය නිල ෆේස්බුක් ගිණුමේ පළ කර ඇති නිවේදනය මෙසේය :

Trending

Exit mobile version