පුවත්

බිත්තර වල පාලන මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉවතට

Published

on

අද (25) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බිත්තර සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවත් කර ඇත.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද (25) රාත්‍රියේ දී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය බව වෙළඳ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

Trending

Exit mobile version