පුවත්

සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කරයි

Published

on

ලංකා සතොස ආයතනය විසින් අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහල දැමීමට අද (15) තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව පහත සඳහන් භාණ්ඩ දිවයින පුරා ඇති සතොස අලෙවිසැල් මඟින් පාරිභෝගිකයින්ට මෙම අඩුකළ මිල ගණන් යටතේ ලබාගත හැකිය.

රතු හා සුදු නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 15.00 කින්, ආනයනික ටින් මාලු (ග්‍රෑම් 425) රුපියල් 55.00 කින්, ආනයනික ටින් මාලු ග්‍රෑම් 155 රුපියල් 10.00 කින්, දේශීය ටින් මාලු ග්‍රෑම් 425 රුපියල් 20.00 කින්, දේශීය අල කිලෝවක් රුපියල් 15.00 කින්, ආනයනික අල කිලෝවක් රුපියල් 15.00 කින්, ලංකා සතොස කිරිපිටි (ග්‍රෑම් 400) රුපියල් 10.00 කින් හා කඩල කිලෝවක් රුපියල් 5.00 කින් අඩු කළ බව ලංකා සතොස පවසයි.

එමෙන්ම සිනී කිලෝවක් රුපියල් 275.00කට සහ බී ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 400.00 කටත් මිල දී ගත හැකි බව ලංකා සතොස වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

අදාළ මිල අඩු කිරීම අද (15) සිට දෙසැම්බර් 31දා දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

Trending

Exit mobile version