පුවත්

සතොස භාණ්ඩ 3ක මිල අඩු කරයි

Published

on

අද (16) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිෂ්පාදන තුනක මිල අඩු කිරීමට ලංකා සතොස තීරණය කර තිබේ.

අනුව,

  • රතු කැකුළු සහල් (දේශීය) කිලෝග්‍රෑම් 1ක මිල රු. 5 කින් රු. 205ක් දක්වා අඩුවේ.
  • පරිප්පු (රතු) කිලෝග්‍රෑම් 1 රු. 9කින් රු. 389 ක් දක්වා අඩුවේ.
  • ග්‍රෑම් 425 මාළු ටින් එකක් රු. 45කින් රු. 540/-ක් දක්වා අඩුවේ.

Trending

Exit mobile version