පුවත්

අයවැය තෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්දය අද රෑ

Published

on

2023 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ තීරණාත්මක අවසන් ඡන්ද විමසීම හෙවත් අයවැය තෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්දය අද (08) රාත්‍රී 7.00 ට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වේ.

අද දිනයේදී ද පෙ.ව. 9.30 – රාත්‍රී 7.00 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.

Trending

Exit mobile version