පුවත්

ඉදිරි දින තුනෙත් විදුලි කප්පාදුව පැය 3යි

Published

on

හෙට (9) සිට  නොවැම්බර් 11දා දක්වා විදුලිය කප්පාදු කිරීමට අනුමැතිය දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව ‘ඒ’ සිට ‘ඩබ්ලිව්’ දක්වා කලාප 20 ට දහවල් කාලයේ පැයක් ද, රාත්‍රී කාලයේ පැයක් ද, ලෙස විදුලි කප්පාදුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසර දුන් බවත් එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

Trending

Exit mobile version