පුවත්

ඉල්ලා අස්වෙන්නෙ නෑ – අගමැති

Published

on

තමා ඉල්ලා අස්වන බවට පලවන මාධ්‍යව වාර්තා අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

අදාළ අසත්‍ය වාර්තා රජයේ වැඩසටහන් කඩාකප්පල් කිරීමේ අරමුණින් කරන ලද කුමන්ත්‍රණයක් බවට ද ඔහු චෝදනා කරයි.

Trending

Exit mobile version