පුවත්

ගාල්ල සහ මාතර  පාසල් හෙට යළි ඇරඹේ

Published

on

ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම පාසල් හෙට (06) සිට යළි විවෘත කරන බව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පවසයි.

එසේම තවදුරටත් ගංවතුර බලපෑම එල්ලවී ඇති පාසල් සහ අවතැන් මධ්‍යස්ථාන ලෙස භාවිත කරන පාසල් සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමේ බලය කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට පවරා ඇති බව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Trending

Exit mobile version