පුවත්

ජනක ඉවත් කරන යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

Published

on

ජනක රත්නායක මහතාව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද (24) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු යෝජනාව, වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී තිබේ.

එහිදී යෝජනාව ට පක්ෂව ඡන්ද 123ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 77ක් හිමිවිය.

Trending

Exit mobile version