පුවත්

පෞද්ගලික බදු ගෙවීම 01දා සිට ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්‍රමවේදයට

Published

on

අප්‍රේල්  1 වැනිදා සිට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පුද්ගලික බදු ගෙවීමේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමවේද අනිවාර්ය කිරීමට නියමිත බව සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කර තිබේ.

එම තීරණය බලාත්මක කිරීම සඳහා මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා විසින් දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සංශෝධනයට අනුව, පරිගණක පද්ධතියක් හෝ ජංගම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් භාවිතයෙන් පුද්ගලයකු ඉලෙක්ට්‍රොනිකව බදු වාර්තා ගොනු කිරීමට අවස්ථාව දෙයි.

කෙසේ වෙතත්, නඩුව මත පදනම්ව, දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පුද්ගලයෙකුට වසරක තක්සේරුවක් සඳහා ලිඛිතව බදු වාර්තාවක් ගොනු කිරීමට බලය පැවරිය හැකි බව යෝජිත සංශෝධනය පවසයි.

මේ වන විට සමාගම් තම බදු වාර්තා විද්‍යුත් ක්‍රමයට ගොනු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

Trending

Exit mobile version