පුවත්

මහනුවර මහයියාවේ ප්‍රසිද්ධ බිංගෙය අනතුරේ! (ඡායා)

Published

on

මහනුවර සිට කටුගස්තොට දක්වා දිවෙන A9 මාර්ගය අසල පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ මහයියාව බිංගෙය ආසන්නයේම පිහිටි ඉඩමක් කොටස්කර විකිණීමට සකස් කිරීමෙන් අදාළ බිංගෙයට හානි ඇතිවීමේ තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ් මහයියාව බිංගෙය අසල සිට මහනුවර පුද්ගලික නර්සිංහෝම් (කැන්ඩි ප්‍රයිවට් හොස්පිට්ල් – KPH) ගොඩනැගිල්ල දක්වා පිහිටි දැඩි බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශය නායයාමේ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශයක් ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශයක් වීම නිසාය.

එම ප්‍රදේශය තුල ගොඩනැගිලි වැනි ඉඳිකිරීම් සඳහා හෝ වෙනත් එවැනි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO), නාගරික සංවර්ධණ අධිකාරිය (UDA) වැනි අදාල ආයාතන මගින් අවසර නොදෙන අතර එවැනි කිසිම කටයුත්තක් සඳහා දිරිමත් කිරීමක් නොකරන බවට එම ආයාතන මගින් මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති වාර්තාවලින් ද පැහැදිළි වේ.

ඉතා සුළු වර්ෂාවකට පවා මෙම බෑවුම් ප්‍රදේශයේ, විශේෂයෙන් මෙම ඉඩමේ පස් කැඩී පහලට වැටෙමින් පවතින බවද පැවසේ.

ප්‍රශ්ණගත ඉඩමට යාව ඊට පහලින් පිහිටා ඇත්ත‌ේ ඉන්ද්‍රා ට්‍රේඩර්ස් වාහන විකිණීමේ ආයාතනයට අයත් ස්ථානයක් වන අතර ඔුවුන්ද මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිළි කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ ඉඩම් කට්ටි කිරීමේ කටයුත්ත ප්‍රසිද්ධ නීතීඥයකු මැදිහත්ව සිදුකරනු ලබන අතර අදාළ ඉඩම සිංගප්පූරුවේ පදිංචි අයකුට අයත්වූවක් බවද පැවස‌ේ.

මේ සම්බන්ධ තවත් විස්තර පසුවට.

Thank you for your support .Lets do what we can to protect our environment .

Trending

Exit mobile version