පුවත්

මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රී ධුරයක් හිස්

Published

on

හිටපු පරිසර අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නසීර් අහමඩ් මහතාගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රී ධුරයක් පුරප්පාඩු වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දී තිබේ.

මේ අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික් ලයිස්තුවේ මීළඟට සිටින අපේක්ෂකයා එම පුරප්පාඩුවට පත් කරනු ලැබේ.

නව මන්ත්‍රීවරයා පත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නුදුරේදීම නිකුත් කරනු ලැබීමට නියමිතය.

නසීර් අහමඩ් මහතාගෙන් පසු එම ලයිස්තුවේ මීළඟට සිටින අපේක්ෂකයා වන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වන අලි සහීර් මවුලානා මහතාය.

පරිසර අමාත්‍ය නසීර් අහමඩ් මහතා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට එම පක්ෂයේ උත්තරීතර මණ්ඩලය ගත් තීන්දුව නිවැරදි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පසුගිය 06 වැනිදා තීන්දු කිරීමත් සමඟ ඔහු දැරූ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වී ගියේය.

සබැදි පුවත් :

මන්ත්‍රී නසීර්ව නෙරපීම නිත්‍යානුකූලයි – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයTrending

Exit mobile version