පුවත්

මොන මැතිවරණේ ආවත් සජබෙ ජය පැහැදිලියි – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි

Published

on

කවර ආකාරයක මැතිවරණයක් පැවැත්වූවත් සමගි ජන බලවේගයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි ප්‍රකාශ කරයි.

“සමගි ජන බලවේගය වටා සියලු දෙනා එකතු වෙලා සමගි ජන බලවේගයේ රජයක් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් තිබ්බොත් පිහිටුවනවා. ජනාධිපති ඡන්දයක් තිබුනොත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අනිවාර්යෙන් ජනාධිපති වෙනවා. කොහේට එහාට මෙහාට යනවා දැක්කත් ඒක තමා අවසාන ප්‍රථිඵලය.

ගමන ඉතාම පැහැදිලියි. ජයග්‍රහණය පිළිබඳ කිසිදු සැකයක් නොමැතිවන ලකුණු පහළ වෙමින් පවතිනවා.”

Trending

Exit mobile version