පුවත්

‘සීතාවක ඔඩිසි’ නව දුම්රිය සේවය ඉදිරියේදී

Published

on

කැලණිවැලි මාර්ගයේ ධාවනයට ‘සීතාවක ඔඩිසි’ නමින් නව දුම්රියක් එක් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.
කොළඹ අවට පහසුවෙන් ළඟ විය හැකි ප්‍රදේශ වල සංචාරක කර්මාන්ත දියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙයි.
ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත නව දුම්රිය ධාවනයට එක්කිරීමට නියමිතව ඇත.

එම දුම්රිය කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට වග දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය කෙරෙන අතර එය ගමනාන්තය දක්වා ආකර්ෂණීය ස්ථානවල නතර කෙරෙනු ඇත.

(දිනමිණ)

Trending

Exit mobile version