පුවත්

 2024දී කටුනායක ගුවන් තොටට විදුලිය 10%ක් පුනර්ජනනීය බලයෙන්

Published

on

වසර 2024 අවසන් වන විට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිපැයුම එහි මුළු බලශක්ති ඒකක පරිභෝජනයෙන් 10% දක්වා වැඩි කිරීමට සැලැසුම යටතේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ සූර්ය බලශක්ති උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව පසුගිය නොවැම්බර් 20 වැනිදා ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම විසින් රුපියල් මිලියන 19ක් ආයෝජනය කරමින්, මෙම ගුවන් තොටුපළේ මගී පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලේ වහලය මත කිලෝ වොට් 100 ක වෝල්ටීයතාවයකින් සමන්විත සූර්ය බල පද්ධති නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත.

එමගින් දිනකට කිලෝවොට් පැය 600 ක ධාරිතාවයක්, මසකට කිලෝවොට් පැය 18,000ක් වන පරිදි විදුලි උත්පාදනයක් මෙමගින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම ජනනය කරන බලශක්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය නිවාස 200ක් බල ගැන්වීමට තරම් ප්‍රමාණවත් බව පැවසේ.

මේ අතර, ගුවන් තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) පුද්ගලික සමාගම විසින් නව එකතු කිරීමක් ඇතුළුව කිලෝවොට් 210 ක ධාරිතාවක් සහිත සූර්ය බල පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ලබන වසරේ තවත් කිලෝවොට් 1,800 ක ධාරිතාවක් එම පද්ධතියට එක් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විදුලි පාරිභෝජනය සිදු කෙරෙන ආයතන අතුරින් එකකි.

Trending

Exit mobile version