ක්‍රීඩා

ලංකාවට රිදී පදක්කමක්!

Published

on

තායිලන්තයේ බැංකොක්හි පැවැත්වෙන 2023 ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ට රිදී පදක්කමක් දිනාගැනීමට හැකිව තිබේ.

ඒ මීටර් 400×4 මිශ්‍ර සහාය දිවීමේ ඉසව්වේදීය.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එම තරගය  3:15.41ක් ලෙස නිම කිරීමට සමත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද වාර්තා කළ කාලය මීටර 400 මිශ්‍ර සහය දිවීමේ ඉසව්වේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ලෙස සටහන් වුණි.

Trending

Exit mobile version